fbpx

Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

GROEN CARAVANS V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor GROEN CARAVANS V.O.F. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet GROEN CARAVANS V.O.F. zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt GROEN CARAVANS V.O.F. slechts persoonsgegevens die u vrijwillig (als online bezoeker) verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.

GROEN CARAVANS V.O.F. is actief in de verkoop en verhuur van caravans en bijbehorende attributen, alsook in onderhoud, reparatie en stalling van caravans en verwerkt in dit kader persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

GROEN CARAVANS V.O.F. verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het kenbaar maken van de interesse voor bepaalde diensten of producten die GROEN CARAVANS V.O.F. aanbiedt.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, waarbij GROEN CARAVANS V.O.F. zich het recht voorbehoud om u te informeren over overige diensten en producten van GROEN CARAVANS V.O.F. Als u contact met ons opneemt en ons verzoekt om informatie over GROEN CARAVANS V.O.F. dan zullen wij gebruikmaken van de gegevens die u ons verstrekt (zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres en andere informatie) om te kunnen reageren op uw verzoek.

GROEN CARAVANS V.O.F. verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2. Bewaring van persoonsgegevens

GROEN CARAVANS V.O.F. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld te realiseren. In dit kader merkt GROEN CARAVANS V.O.F. op dat zij na het voldoen aan de overeenkomst c.q. uw verzoek, uw gegevens bewaart om u in de toekomst desgewenst te kunnen voorzien van persoonlijk advies, acties en/of evenementen c.q. u te benaderen met het verzoek om een beoordeling over GROEN CARAVANS V.O.F. te schrijven. Indien u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken, in welk kader wij u wijzen op uw rechten uit artikel 5 van onderhavige verklaring.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

GROEN CARAVANS V.O.F. deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek (bijvoorbeeld voor het opvragen van een vrijblijvende verzekeringsofferte met betrekking tot uw caravan), voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GROEN CARAVANS V.O.F. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. GROEN CARAVANS V.O.F. zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

GROEN CARAVANS V.O.F. heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met GROEN CARAVANS V.O.F. via onderstaand adres.

Contactgegevens

Naam: GROEN CARAVANS V.O.F.
Adres: Oosterhulst 19 – 7711 BD Nieuwleusen
Telefoonnummer: 0529-484400
E-mail: info@groen-caravans.nl